Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Techniek Projecten Green-Industry-Profile
Greenkeeper
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
Sportsturf
Stad + Groen

Noordzeebrug vergroent met ruim 9000 m2 sedum

vrijdag 25 november 2016

Na vergroting van de doorvaarthoogte en aanpassing van de infrastructuur, vindt het verkeer alweer enige tijd haar weg op de Noordzeebrug over het Groningse Van Starkenborghkanaal. Wat rest is de groene aankleding, met als slotstuk het aanbrengen van maar liefst 9000 vierkante meter sedum.

Voor dit project zijn specifieke vegetatiematten voorgekweekt met speciaal geselecteerde, geelbloeiende sedumsoorten. Langs de wegkanten wordt een twee meter brede strook aangelegd met de vegetatiematten. De gekweekte sedumsoorten zijn beter bestand tegen (strooi)zout en geschikt voor gebruik op taluds.

Voorafgaand is de oude graszode afgeschraapt en is een wortelgroei-werend doek aangebracht. De matten zelf worden met borgpennen gefixeerd. Vooral op de taluds is een correcte verankering van essentieel belang. Het sedum is gekweekt bij Sempergreen en heeft als voordeel dat direct bij de aanleg een volwaardige begroeiing ontstaat. In het voorjaar zijn door Oosterhof Holman Groen de bomen en heesters aangeplant en gedurende de zomerperiode is het groen aangevuld met een aantal kleurige vaste plantenvakken. In totaal zijn 98 bomen, 16.000 stuks bosplantsoen en rond de 15.000 vaste planten in diverse soorten geplant. Verder is een deel van het talud ingezaaid met een bloemenmengsel.

Grondverbetering
Omdat de taluds zijn opgetrokken uit een voedselarme zoute ondergrond, is grondverbetering toegepast. De plantplaatsverbetering van de bomen bestond uit het injecteren van diverse voedingsstoffen. Hiervoor is eerst lucht onder 2,5 bar in de grond geperst, rondom de bomen. De daardoor ontstane scheuren zijn middels een tweede slang gevuld met een mengsel van wormengrond en substraat. Er is voor deze methode gekozen om zo weinig mogelijk de bestaande taluds te vergraven en stabiliteit te behouden. Ook is de waterhuishouding beter gereguleerd en hebben de bomen vrij baan om te groeien. De geïnjecteerde voedingsstoffen moeten de komende jaren het bodemleven verbeteren.

Onderhoudscontract
Voor het groen- en sedumbeheer heeft Oosterhof Holman Groen een driejarig contract afgesloten met provincie Groningen, met een mogelijkheid tot een verlenging van nog eens zeven jaar, deels voor de provincie en deels voor gemeente Groningen.

door Kelly Kuenen


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES
GREENFORUM